Zyra për menaxhimin e librave amë

Të nderuar vizitorë,

Mirë se vini në faqen e internetit të Zyrës për menaxhimin e librave amë, ku mund të merrni informacionet e nevojshme për çdo ndryshim që ndodhë në lidhje me librat amë.
Në faqen tonë të internetit keni informacione të dobishme lidhur me regullativat ligjore dhe nënligjore të ndërlidhura me punën e zyrës tone.
Ne shpresojmë sinqerisht se në këtë faqe do të gjeni informacionet që do t'ju ndihmojnë në punën tuaj të përditshme.

Ju mund të dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja me e-mail në: contact@uvmk.gov.mk

Известување - Корекција на надоместокот за склучување на брак надвор од службените простории

Почитувани, Согласно член 3 од Правилникот за начинот и висината на трошоците за склучување на брак надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, а по официјално објавените податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија, се прави корекција на надоместокот за склучување на брак надвор од службените простории.

Macedonian

Работна средба за јавниот повик за прибирање на податоци за лицата кои не се регистрирани во матичните книги на родените

Почитувани,
Денес 28.03.2018 година во просториите на мисијата ОБСЕ во Скопје, Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Бујар Дардхишта ја одржа првата работна средба со своите вработени од сите подрачни одделенија и канцеларии.
обсе  

Macedonian

Донација на средства од УНХЦР кон Управата за водење на матичните книги

Почитувани,
На ден 28.03.2018 година, Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Бујар Дардхишта заедно со преставници на УНХЦР Скопје во просториите на Управата за водење на матичните книги склучија договор за пренос на средства кои се во сопственост на УНХЦР.
унхцр  

Macedonian

Повик за прибирање на податоци за лица - нерегистрирани во матична книга на родени

Почитувани,
Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Бујар Дардхишта заедно со Министерката за труд и социјална политика Г-ѓа Мила Царовска објавија повик со кој се повикуваат сите лица на кои не им е регистрирано раѓањето во матичните книги на родените. Овој повик е со времетрааење од 6 месеци и е со почеток од 01.04.2018 заклучно со 30.09.2018 година. Во овој период сите лица кои не се регистрирани во матичните книги на родените можат да дојдат на шалтерите во Управата за водење на матичните книги и да поднесат барање за дополнителен упис во мкр. На самиот шалтер административниот службеник ќе пополни прашалник за секое лице со податоци битни за водењето понатамошни постапки во Управата. На овој начин системски ќе се премине кон решавање на проблемот со кој долги години се соочуваат одредени категории лица.
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦА - НЕРЕГИСТРИРАНИ ВО МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ
мтсп  

Macedonian

Одлука во врска со објавениот оглас бр.2/2018

Одлука во врска со објавениот оглас бр.2/2018 на ден 06.01.2017 година

Macedonian

Демант во врска со прилогот на Телевизија Сител објавен на 26.12.2017 година

Почитувани,
Во врска со прилогот на Телевизија Сител објавен на 26.12.2017 година, а во врска со реформите во матичната евиденција, Управата за водење на матичните книги, до Телевизија Сител го испрати следниов демант:

Macedonian

Пријавување на сите новороденчиња родени во Скопје, во Подрачното одделение Скопје

Почитувани,
Oд 01.01.2018 година сите новороденчиња кои ќе се родат во било кое од петте породилишта во Скопје –ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство- Скопје, -ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство “Мајка Тереза-Чаир, Скопје”, Клиничката болница „Аџибадем Систина“, -ПЗУ Ре-медика и -Свети Лазар гинеколошко акушерска болница ќе се пријавуваат во Подрачно одделение Скопје – поранешна Комерцијална банка.

Macedonian

Отворено писмо на Директорот на управата за водење на матичните книги

Во одредени албански портали и медиуми директорот на Управата за водење на матичните книги Ѓоко Котевски е "обвинет" дека отвора услужни канцеларии во општини со доминантно македонско население, а ги запоставува општините со албанско население. Како реакција на тоа, Управата за водење на матичните книги ја информира јавноста за следново:

Macedonian

Kанцеларија на Управата за водење на матичните книги во просториите на Општина Аеродром

Почитувани,
Ве информираме дека од 21.11.2017 година во просториите на Општина Аеродром е отворена услужна канцеларија на Управата за водење на матичните книги.
аеродром  

Macedonian

Работна средба на директорот на Управата за водење на матичните книги и градоначалникот на Општина Ѓорче Петров

Денес во просториите на Општина Ѓорче Петров се одржа работна средба помеѓу директорот на Управата за водење на матичните книги г-ин Ѓоко Котевски и градоначалникот на Општина Ѓорче Петров г-ин Александар Наумовски.

Undefined

Pages