LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë qytetarët Shkupit dhe rrethinës se për shkak të rinovimit të objektit nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në të cilin është vendosur Njësia Rajonale - Shkup e Drejtorisë së Udhëheqjes së Librave Amzë, kërkesat për certifikatë të lindjes, kurorëzimit dhe të të vdekurve mund t’i parashtrojnë në formë elektronike përmes ueb portalit tonë https://e-portal.uvmk.gov.mk/external/portalHomePage ose të drejtohen deri tek Zyra më e afërt e vendit të Drejtorisë për parashtrimin dhe tërheqjen e të njëjtave.Zyrat e vendit të Drejtorisë së Udhëheqjes së Librave Amzë: Studeniçan, Kisella vodë, Çair, Butel, Shuto orizare, Çuçer sandevë, Gjorçe Petrov, Saraj, Maxhari, Hasanbeg, Petrovec, Ilinden dhe Haraçinë

Ju faleminderit për mirëkuptimin.

Me respekt,Drejtoria e Udhëheqjes së Librave Amzë, Njësia Rajonale - Shkup.