Kontaktet

Ministria e Drejtësisë
Zyra për menaxhimin e librave amë
.Shën Kiril dhe Metodi 54
E-mail: contact@uvmk.gov.mk
Tel:02 3223-787
Faks:02 3215-406

Më shumë informacion mbi zyrat rajonale dhe zyrat e degëve